Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg en aandacht samengesteld.

Hoe dan ook is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Vitality Projects sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van de website.

De informatie op deze website en in mijn online programma's is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies.  Raadpleeg steeds een arts als er zich problemen met uw gezondheid voordoen.

Het gebruik van teksten of foto's is wettelijk niet toegestaan.  Het is enkel toegestaan mijn foto's te gebruiken als je een duidelijke link plaatst naar Vitality Projects en de website, èn je vooraf toestemming van Vitality Projects hebt gekregen.

Dank voor uw begrip,

Anja

© 2017 Vitality Projects. All rights reserved. Website created by GOALS. agency